Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Bibliotheek Wierden kwam in 2018 regulier bij elkaar. De belangrijkste agendapunten waren;

  • de Begroting 2019 werd vastgesteld in de vergadering van 28 mei; de begroting is opgesteld op basis van de cijfers van de jaarrekening 2017;
  • het Jaarverslag 2017 werd vastgesteld in de vergadering van 16 april 2018;
  • de Jaarrekening 2017 werd vastgesteld in de vergadering van 28 mei Deze jaarrekening voldoet aan de richtlijnen voor RJ640;
  • in januari en augustus heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de wethouder en beleidsambtenaar over de toekomstvisie van de Bibliotheek Wierden;
  • een verzoek tot deelname aan een haalbaarheidsonderzoek inzake huisvesting van Bibliotheek Enter werd positief beantwoord. Wel met de opmerking dat huisvesting een afgeleide moet zijn van de visie;
  • in de vergadering van 17 september is er door het bestuur een top drie geformuleerd van mogelijke risico’s;
  • keuze accountant: na een uitvoerige discussie over de gevolgde procedure wordt het besluit genomen om voor één jaar in zee te gaan met Eshuis.

Samenstelling bestuur 31-12-2020

Bestuursleden Functie Aftredend Start Zittingsperiode
Dhr. A. Dommerholt penningmeester 01-01-2021 01-01-2009 3
Mw. A. Reerink 01-06-2022 08-05-2018 1
Mw. L van Sluijs secretaris 01-11-2022 15-09-2014 2
Dhr. P. Spackler voorzitter 01-11-2022 20-10-2014 2

Personeel

Na de zomervakantie werden een drietal inspiratiebijeenkomsten gehouden voor medewerkers van de Bibliotheken in Overijssel. De beweging naar een nieuwe maatschappelijke-educatieve Bibliotheek vraagt immers ook een switch van de medewerkers. De medewerkers hadden keus uit een groot aantal bijeenkomsten of workshops van ‘Duurzaam inzetbaarheid’ tot bijeenkomsten over leerstijlen. Landelijk werd een platform voor e-learning gelanceerd voor de medewerkers van de bibliotheken. Dit jaar namen twee medewerkers afscheid van de Bibliotheek Wierden. De volgende cursussen en opleidingen werden gevolgd in 2018: leerstijlen, communities bouwen, update social media, privacy wetgeving/AVG, bedrijfshulpverlening, methodiek creatief schrijven(leesconsulent), cursus basisvaardigheden, bijeenkomsten Broekriem. Het ziekteverzuim in 2018 van Bibliotheek Wierden bedroeg 2.17%. Het ziekteverzuim van alle aangesloten Bibliotheken was gemiddeld 5.86%

Jeugd en Onderwijs

Vorig artikel

Exploitatiebegroting 2020

Volgend artikel