Jeugd en

Onderwijs

De Bibliotheek Op School

Het programma dBos wordt op iniatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op steeds meer scholen uitgerold. Het landelijk programma is een strategische aanpak, die het plezier in lezen vergroot en de leesvaardigheid van kinderen meetbaar verbetert. Bibliotheek en school trekken samen op. De onderwijsspecialist verzorgt een cursus leesbevordering voor leerkrachten, er wordt een leesplan- en mediaplan opgesteld aan de hand van de resultaten van de LeesMonitor. Tevens worden er nieuwe werkvormen geïntroduceerd en activiteiten georganiseerd. In januari 2018 is de Driesprong gestart met een Bibliotheek op school. De andere scholen met een dBos in de gemeente Wierden zijn de Widerode en de Sjaloomschool. 474 leerlingen leende 9.018 boeken in 2018. De LeesMonitor werd in het voorjaar van 2018 naast de drie genoemde scholen ook afgenomen door de Kluinveenschool. In de teambespreking werden de resultaten vergeleken met de landelijke benchmark, actiepunten werden benoemd en vervolgens werd in samenwerking met de leescoördinator per school een lees- en mediaplan gemaakt voor het komende schooljaar.


BoekStart

Lezen en voorlezen zijn essentieel voor een goede taalontwikkeling. Met het project BoekStart stimuleren wij jonge ouders te gaan lezen met hun baby of peuter. Ouders van pasgeboren baby’s krijgen een brief via het consultatiebureau, die hen informeert over dit project. Ouders die hun kindje gratis lid maken krijgen het BoekStartkoffertje met twee babyboekjes en informatie over voorlezen cadeau. In 2018 hebben we 77 nieuwe BoekStartleden mogen verwelkomen. Kantar Public heeft, in opdracht van Kunst van Lezen, onderzoek gedaan naar de effecten van BoekStart. Van alle ouders zegt 22 procent dat ze eerder zijn begonnen met voorlezen door BoekStart. Vooral ouders met een lage sociaaleconomische status (63 procent) geven aan dat hun houding ten aanzien van voorlezen en/of hun voorleesgedrag door BoekStart veranderd is.


BoekStart in de kinderopvang

Boekstart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma voor de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Het is een uitbreiding van BoekStart, bedoeld om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanmerking te laten komen. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijk (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, het betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk. Zeven instellingen voor kinderopvang beschikken over een aantrekkelijk voorleeshoek plus geschikte boekjes. Met ingang van 2018 kan ook de LeesMonitor worden afgenomen in de kinderopvang. De LeesMonitor werd afgenomen door De Wegwijzer Enter en Columbus Kiddo Wierden. Naast het reguliere abonnement is er ook een uitgebreid abonnement voor de kinderopvang beschikbaar. Vier instellingen maken hier gebruik van. Dit waren in 2018; Partou Wierden en Enter, De Wegwijzer Enter en het Krummelhus Notter. Met het uitgebreide abonnement is het o.a. mogelijk om naast het lenen van boeken ook de netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers bij te wonen, projectmaterialen voor leesbevordering te lenen en de bijeenkomsten te bezoeken in het kader van de Nationale Voorleesdagen.


Bibliowijzer Overijssel

Alle bibliotheekproducten voor kinderopvang, peuterspeelzalen, primair en voortgezet onderwijs zijn dit jaar ondergebracht op de website BibliowijzerOverijssel.nl. Scholen uit de gemeente Wierden kunnen een keuze maken uit 86 projecten om het leesplezier bij hun leerlingen te vergroten, waardoor zij meer gaan lezen en de taalvaardigheid vergroten. Alle dertien scholen nemen producten af uit de Bibliowijzer. De volgende onderdelen werden afgenomen door de scholen; Leesvirus, Nederland Leest Junior, Schrijversfestival, groepsbezoek, één tegen allen en boekenbal.


Scoor een boek

In de tweede helft van 2018 is begonnen met de voorbereidingen voor het project ‘Scoor een boek’ Wierden en Enter 2019. De Bibliotheken van Almelo, Twenterand, Nijverdal en Hardenberg en Wierden werken in dit project samen met Heracles. Scoor een Boek! zet de kracht van voetbal in voor het stimuleren van leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen én gezinnen door de inzet van profvoetballers als rolmodel. In 2019 starten we dit project met ruim 200 kinderen uit de kernen Wierden en Enter.


Zomerlezen

Lezen in de zomervakantie is voor veel mensen het toppunt van ontspanning. Dat geldt gelukkig voor veel kinderen ook. Maar er zijn ook genoeg kinderen, die uit zichzelf niet zo snel een boek pakken. Juist voor hén is het Zomerlezen ‘bedacht’ door de Bibliotheken: lezen tijdens de zomervakantie, om een terugval in het technisch-leesniveau te voorkomen. Het is immers bewezen dat kinderen, die niet lezen tijdens de (lange) zomervakantie soms wel één tot twee avi-niveaus terugvallen. Dit geldt vooral voor de jongere kinderen, die nog niet zoveel leeservaring hebben. 179 kinderen uit de groepen drie en vier namen deel aan dit project van Bibliotheek Wierden. Erg leuk was de bijbehorende bingo-kaart, waarmee de kinderen uitgedaagd werden om te lezen op gekke plekken en tijdstippen.

Zomerlezen

Nationale Voorleesdagen

Het CPNB organiseert jaarlijks in januari ‘De Nationale Voorleesdagen’. Het is een campagne om het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Ieder jaar wordt het Prentenboek van het Jaar gekozen dat tijdens de voorleesdagen extra in de belangstelling wordt gezet. In 2018 was dit het boek Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup. Burgemeester Robben las in beide Bibliotheken voor uit het bekroonde boek. Deze voorleesochtenden werden goed bezocht (Wierden: tachtig peuters en hun ouders/begeleiders, Enter: 35 peuters en hun ouders/begeleiders) Een theatervoorstelling gebaseerd op het bekroonde boek werd bijgewoond door zestig kinderen en hun ouders.


VoorleesExpress

Dit jaar heeft de Bibliotheek Wierden veertien gezinnen bereikt met risico op een taalachterstand met het programma VoorleesExpress. Acht vrijwilligers bezochten de gezinnen. Ouders en kinderen kwamen in contact met het ‘Voorleesritueel’. De coördinatie ligt in handen van de lokale Bibliotheek. VoorleesExpress-kinderen presteren na afloop van het project beter op taalvaardigheid (boekoriëntatie, verhaalbegrip, begrijpend lezen en woordenschat) en hebben meer leesplezier. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt; ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en er zijn meer boeken in huis voor de kinderen; kinderen kijken vaker en langer in boeken. Dit is gebleken uit onafhankelijk onderzoek. VoorleesExpress is als erkende interventie opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJ) In Overijssel is het bereik van het aantal gezinnen gestegen van 159 in 2013 naar 650 in 2018.


Voorleeswedstrijd

Woensdag 31 januari 2018 werd de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd gehouden in café De Zomp in Enter. Daar streden veertien kinderen uit de groepen zeven of acht van de basisscholen uit Wierden om de eer. Zij lazen een fragment voor uit hun favoriete boek. Een deskundige jury beoordeelde de voorlezers onder andere op tekstbegrip, stemgebruik en interactie met het publiek. Indy Sjoers van het Galjoen uit Wierden en Lisa Langkamp van de Roerganger uit Enter kwamen als beste uit de bus. Zij mogen zich de voorleeskampioenen van 2018 noemen van de gemeente Wierden.


Juniordictee

Op woensdag 21 februari 2018 organiseerde de Bibliotheek Wierden i.s.m. de gemeente Wierden en Boek- en kantoorvakhandel Reterink voor de achtste keer het Juniordictee Wierden. Kandidaten uit de groepen zeven en acht van de basisscholen streden om de titel ‘Beste speller van Wierden’. Het dictee werd geschreven door schrijfster Ria Lazoe, een dictee met een actueel thema over de beroemde koe Hermien. Het dictee werd voorgelezen door burgemeester Henk Robben. Als winnaars kwamen uit de bus: Wiebe Gouma van de Driesprong en Joëlle Oosterhuis van de Sjaloomschool. Gemiddeld werden er twaalf fouten gemaakt. De beide winnaars mochten door naar de finale van het Junior Dictee Overijssel in Ommen.

Participatie en persoonlijke

Vorig artikel

Organisatie

Volgend artikel