Jaarverslag 2020

de Bibliotheek Wierden

Ontwikkelingen Bekijk de inhoud
Logo de Bibliotheek Wierden
Logo de Bibliotheek Wierden

Ontwikkelingen

Visie bibliotheekwerk

In het gesprek met de gemeente op 15 januari 2018 heeft de burgemeester het bestuur gevraagd om een aantal zaken te verduidelijken ten aanzien van de visie. Naast de kaders m.b.t. het proces zijn er een tweetal hoofdlijnen, die in het plan naar voren moeten komen, namelijk; de collectieve, coöperatieve Bibliotheek en de diensten van de Bibliotheek. De aanvulling op de visie is opgesteld en verstuurd naar de gemeente Wierden. Op 30 augustus vond een gesprek plaats met de nieuwe wethouder. De wethouder heeft de intentie uitgesproken om in het najaar het plan voor te leggen aan het college van B&W inclusief bijbehorende notitie.

Tourist Info Wierden-Enter

Door sluiting van het kantoor van Tourist Info Wierden is de centrale fysieke balie gesloten. Om toch alle informatie beschikbaar te stellen aan toeristen en de inwoners van Wierden is besloten om diverse infopunten te openen in de gemeente Wierden. Vanaf 1 februari 2018 zijn er in beide Bibliotheken infopunten gerealiseerd. Voor informatie kunnen de bezoekers terecht bij het personeel van Bibliotheek Wierden tijdens de openingsuren van beide Bibliotheken. In het voorjaar heeft er een overdracht/cursus plaatsgevonden voor het personeel.

Inhoudsopgave

Verandering en verbreding klassieke Bibliotheek
Verandering en verbreding klassieke Bibliotheek
 • Uitlening
 • Collectie
 • Digitaal lezen en luisteren
 • Passend lezen Spreekuren
 • Spreekuren en gebruik van de ruimte door derden
 • Website, nieuwsbrief en social media
Participatie en persoonlijke ontwikkeling
Participatie en persoonlijke ontwikkeling
 • Taalpunt
 • Computercursussen
 • Nederland Leest
 • Blinddate
 • Boekenweek 2018: bezoek natuurfotograaf Ruben Smit
 • Lezing over autisme
 • Mamacafé
 • Digicafé
 • Biblioscoop
Jeugd en onderwijs
Jeugd en onderwijs
 • De Bibliotheek Op School
 • BoekStart
 • BoekStart in de kinderopvang
 • Bibliowijzer Overijssel
 • Scoor een boek
 • Zomerlezen
 • Nationale Voorleesdagen
 • VoorleesExpress
 • Voorleeswedstrijd
 • Juniordictee
Organisatie
Organisatie
 • Bestuur
 • Personeel
Exploitatiebegroting 2019
Exploitatiebegroting 2019
 • Baten
 • Lasten